Healing Sessioner

Fredrik Gripenstern

The Trail Of Light HealerMina tjänster översikt

När du bokar tid i min kalender så kan du välja en eller flera sessioner, väljer du 5x30 minuter så får du rabatt. Nya klienter får 1:a sessionen för introduktionspris 200kr och får på så vis en uppfattning av mig och vilken energi jag jobbar med. I kalendern så listas allt som "terapi" men det som ingår är det som står i denna beskrivning. Alla sessioner sker på distans via telefon och jag ringer upp dig på din bokade tid om inget annat avtalats.

Vem kan få hjälp?


De sessioner / konsultationer som jag ger är induviduellt anpassade efter klientens behov då alla människor har sin livserfarenhet och befinner sig på olika plats i livet.


Jag tar dock inte emot personer med svåra missbruksproblem eller extrema psykiska obalanser då bör man hellre uppsöka vård, och återkomma när man är "redo" och står på någonlunda stabil grund mentalt.


Jag erbjuder mina tjänster till dig som har en tro på en källa, en högre kraft, gud, och som är öppen för att gå vidare i livet och ta emot helande energi och visdom och göra de förändringar i livet om krävs för att kunna stiga i frekvens. Det är nödvändigt att vara seriös i sitt inre arbete för att kunna komma vidare och hela sig själv, och det är det som är min intention med dessa healingmetoder som jag erbjuder.

Hur fungerar det och hur går en healing-session till väga?


I alla mina tjänster så är ordets kraft och inre alkemi samt gudomlig inspiration och egna erfarenheter centralt och hela min healing utgår ifrån detta. 


Jag har utvecklat flera verktyg med olika syften för att kunna hela och hjälpa den som söker. När jag använder ordets kraft och inre alkemi så jobbar jag direkt i det undermedvetna och omprogrammerar till djupare och öppnare trosystem som främjar spirituell utveckling och healing och förmågan att ta emot och integrera högre visdom och energier och även enlightement. 


Sessionen börjar med att vi öppnar upp för höga frekvenser och gudomlig inspiration och vägledning.  Vi tittar på vilka energier, känslor, programeringar, blockeringar som behöver helas, lösas upp eller förändras. Vi tittar på vilka korrigeringar som behöver göras så att du kan komma vidare med ditt liv och börja expandera, expansion är själens natur och dess enda önskan. 


När vi lagt grunden för det som ska göras i sessionen och bestämt vilken inriktning den ska ha så använder vi ett eller flera verktyg som har det specifika syftet för healing-sessionen. Jag använder mig bland annat av specialkomponerade texter som har väldigt hög frekvens, som vi läser och repeterar tillsammans, dessa texter har djup gudomlig inspiraton som källa och är designade för att programmera om undermedvetandet i en speciell riktning.


Vilka ämnen kan vi jobba på i sessionen?


Listan kan göras väldigt lång, men här får du en uppfattning av möjligheterna.


 1. Förberedelse för att kunna utvecklas djupare och ta emot hög inspiration och visdom.
 2. Djupa problem med relationer, social förmåga, ensamhet.
 3. Energiförbindelser till andra personer & energier, vibrationsplan.
 4. Förlåtelseprocesser till familj, personer, händelser, trauman, "mycket djupgående".
 5. Heart Connection, läkande av hjärtat, själslig harmoni. Hjärtförbindelser till personer.
 6. Kraftfull jordning genom kärleken till Moderjord.
 7. Frekvenshöjning, höga & djupa tillstånd, enlightenment, välsignelse.
 8. Frigörande av spirituella energier och medvetenhet.
 9. 3:e ögat & förmågan att urskilja & se sanningen.
 10. Öppnande & balansering av chakran, flöde, rening.
 11. Maskulin & feminin samklang, balans, skapande.
 12. Kundalini energier & balansering, kundalinikriser.
 13. Identitetskriser till följd av snabb frekvenshöjning & spirituell utveckling.
 14. Frigörande av personer som lämnat den fysiska världen "öppning till högre världar".
 15. Öppning av "bron" till inre ljusvärldar så att hen kan bli ett gudomligt instrument.
 16. Harmonisering, vägledning, fördjupande samtal. "himmelska samtal" .Kundalini balansering & arbete med kraftfulla energier

Jag har många års erfarenhet med aktiv kundalini och vet att det kan vara mycket utmanade i perioder.


Att få gåvan att vakna upp och bli transformerad genom kundalinienergin är en upplevelse som man behöver stöd att ta sig igenom i mellanåt.


Om du har aktiv kundalini eller har en kundalini där energin kommer och går så kan jag guida dig och hjälpa att balansera chakran och bringa klarhet i perioder av förvirring eller identitetskriser och oförmågan att jorda sig.


Dessa är vanliga symtom under vissa perioder. Jag kan även hjälpa dig att ta dig igenom blockeringar, eller visa hur du ska förhålla dig till dom för att må bättre.


Stöd i livet, life coaching

Stöd i livet är något som alla behöver i mellan åt, jag har alltid använt mig av mentorer för att kunna utveckla mig och avancera på min spirituella bana.


Detta är något som kan vara till stor hjälp för alla, man har sina prövningar & det är ovärdeligt att få support under perioder av utmaningar.


Det kan vara fysiska problem, psykiska eller relationer som gör att man har extra behov av stöd.


Du kan alltid boka tid hos mig för stödjande samtal.


Jag har genom mina egna erfarenheter fått mycket visdom som jag gärna delar med mig av. 


Du är hjärtligt välkommen.

När du bokar tid i min kalender så kan du välja en eller flera sessioner, väljer du 5x30 minuter så får du rabatt. Nya klienter får 1:a sessionen för introduktionspris 200kr och får på så vis en uppfattning av mig och vilken energi jag jobbar med. I kalendern så listas allt som "terapi" men det som ingår är det som står i denna beskrivning. Alla sessioner sker på distans via telefon och jag ringer upp dig på din bokade tid om inget annat avtalats.

© Copyright. All Rights Reserved. 

Gripenstern Consulting 2019 - 

TRAIL OF LIGHT

Trail of light kommer av en inre upplevelse som utvecklats sig genom många år av djupt inre arbete.

KONTAKT

Gripenstern Consulting

sjöstigen 1, 33377

Burseryd, Sverige

fredrik@enlightenmentconsult.com

+46 (0) 701 10 47 75

ÖPPET TIDER

Om du vill boka personligt besök i Burseryd så kontakta mig på email eller på telefon.


I övrigt så är det bokningskalenderns tider som gäller.